Nechajte tvrdú prácu na nás. Vám patrí hotové dielo.

Nákladná doprava a likvidácia odpadu

Odvoz zabezpečujeme len na oficiálne a legálne skládky.

0948 307 878

Nákladná doprava a likvidácia odpadu

Odvoz zabezpečujeme len na oficiálne a legálne skládky.

0948 307 878

Likvidácia a odvoz odpadu

Túto činnosť realizujeme prostredníctvom systému veľkoobjemových kontajnerov o objeme 3, 5, 7, 9, 11 m3 a hmotnosti do 14t.

Kontajnery sú prepravované vozidlami s nadstavbou, reťazový ramenový nakladač.

Naša spoločnosť má oprávnenie poskytovať služby v preprave nebezpečných odpadov podľa dohody ADR.

Odpad je likvidovaný na oficiálnych legálnych skládkach.

 

Disponujeme širokou škálou druhov kontajnerov:

·          Klasické otvorené kontajnery

·          Kontajnery s otváracím čelom, pre uľahčenie nakládky

·          Kontajnery so zníženou nakladacou hranou, pre uľahčenie nakládky

·          Uzamykateľné kontajnery, pre prípad neželaného užívania kontajneru inou osobou0948 307 878

0948 307 878